De buurtsportcoaches moeten er voor zorgen dat Gooise Meren in de komende jaren een gezonde gemeente blijft, waar iedereen volop sport en beweegt.
Sporten en bewegen dragen onder andere bij aan de gezondheid, het leggen van sociale contacten en meer sociale cohesie in de wijk. Sport biedt ruimte voor plezier, ontspanning en zelfvertrouwen.

De buurtsportcoaches zullen het bestaande sport- en beweeg aanbod voor alle burgers in Gooise Meren versterken en uitbreiden. Ook zullen er regelmatig nieuwe projecten en activiteiten worden georganiseerd. Om alle inwoners zo goed mogelijk te bereiken en een gevarieerd aanbod te realiseren zullen we intensief samenwerken met de lokale sportverenigingen, de basis en middelbare scholen, de wijkontmoetingscentra, Versa Welzijn en de woon- en zorgcentra in Gooise Meren.