De buurtsportcoaches moeten er voor zorgen dat Naarden in de komende jaren een gezonde gemeente blijft, waar iedereen volop sport en beweegt.
Sporten en bewegen dragen onder andere bij aan de gezondheid, het leggen van sociale contacten en meer sociale cohesie in de wijk. Sport biedt ruimte voor plezier, ontspanning en zelfvertrouwen.
De doelgroep 55 plus staat in Naarden voorop. We worden tenslotte allemaal steeds ouder en willen zo lang mogelijk zelfstandig en gezond thuis blijven wonen. Sporten en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Wij gaan dus ons best doen om alle 55 plussers in Naarden (nog meer) in beweging te krijgen!
De buurtsportcoaches zullen het bestaande sport- en beweeg aanbod voor 55 plussers in Naarden versterken en uitbreiden. Ook zullen er regelmatig nieuwe projecten en activiteiten worden georganiseerd. Om alle inwoners zo goed mogelijk te bereiken en een gevarieerd aanbod te realiseren zullen we intensief samenwerken met de lokale sportverenigingen, de wijkontmoetingscentra, Versa Welzijn en de woon- en zorgcentra in Naarden.